Kolleezjedei Frjentsjerter Universiteit

Elk jaar worden er twee collegedagen georganiseerd, in het voorjaar en in het najaar. de onderwerpen hebben altijd een band met Friesland en er wordt een specialist op zijn/haar gebied uitgenodigd om het college te verzorgen. In de middag is er een excursie of activiteit die met het college verband houdt.

Meer informatie

Op last van Keizer Napoleon, die het dan voor het zeggen heeft in de Nederlanden, wordt de universiteit van Franeker in 1811 gesloten.

Daarmee komt er een eind aan de eerste en enige universiteit in Friesland. Nog altijd is er veel belangstelling voor de geschiedenis van de Franeker universiteit. De collectie objecten en boeken die is overgebleven geeft daar ook genoeg aanleiding toe. Museum Martena en Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden zijn de schatbewaarders van de nalatenschap van de Franeker Universiteit.

Deze website schenkt aandacht aan de geschiedenis van de universiteit van Franeker.

Nu te zien